Skip links

Overheidsconsultatie-blog

Als lokale partijen elkaar vinden rond oplossingen die goed zijn voor de omgeving, fysiek en sociaal, dan kunnen zij de overheid consulteren of deze mee wil doen om deze oplossingen te realiseren. Immers, als het goed is voor de omgeving, dan passen die oplossingen al snel in overheidsbeleid. Dus kunnen lokale partijen en overheid samenwerken. Deze partijen kunnen bijvoorbeeld bedrijven zijn die restwarmte over hebben, of schoon water.

De overheid benaderen om samen te werken is van alle tijden, maar daarvoor is geen methode. Die is er wel voor de overheid om lokale partijen te benaderen, aanbesteding. AT Osborne keert dit om, reversed tendering, en creëert zo een methode voor lokale partijen om de overheid te benaderen voor samenwerking. Dat zorgt voor transparantie en eerlijke kansen.

Lees nu het eindrapport van een verkenning die AT Osborne deed naar overheidsconsultatie voor TKI Energie.

Meer lezen over overheidsconsultatie? Lees ons artikel: Maatschappelijk initiatief koppelen aan overheidsbeleid

bron: https://atosborne.nl/nieuws/overheidsconsultatie/

volg het proces op deze pagina: klik

In samenwerking met