OVERHEIDSCONSULTATIE

Samenkomen voor Meerwaarde

Een instrumentarium voor het gezamenlijk realiseren van projecten met unieke maatschappelijke meerwaarde

#1 Meerwaarde

SAMENKOMEN VAN INITIATIEVEN

Wij komen samen rondom ‘meerwaarde creatie’.
Wij begrijpen welke waarde wij als initiatiefnemers
op tafel leggen en welke unieke meerwaarde
we samen kunnen realiseren met de hulp van de
juiste overheid (gate#02)

Het unieke initiatief

Om te voldoen aan de voorwaarden voor Overheidsconsultatie (OC) zal er moeten worden geconstateerd dat :
* het project uniek is,
* de partijen de gezamenlijke meerwaarde zien
* en dat er een noodzaak is voor hulp van de overheid.

De stappen:

 • Vorming COALITIE initiatiefnemers
 • Samenkomen tot een UNIEK initiatief
 • Identificeren van obstakels

Resultaat

 • Dit is de meerwaarde die we samen creeren
 • Dit is de vernieuwing voor de industrie
 • Casestudies bestuderen om op de juiste manier te starten
 • Voorwaarden van samenwerken
 • Definitie van UNICITEIT

#2 OVERHEID

NAVIGEREN BINNEN HET SYSTEEM

Om een uniek project op de juiste manier aan te bieden is er duidelijkheid nodig over wat welk deel van overheid nodig heeft. Er moet een match zijn op maatschappelijke noodzaak en de aangeboden meerwaarde door dit unieke project.

Wie is voor ons de juiste overheid?

Met wie willen de initiatiefnemers aan tafel zitten? Samen kijken ze naar het veld van de overheid, op zoek naar de juiste deur en het pad dat leidt naar de juiste persoon, toon en aanbod van voorwaarden voor een succesvol project.

De stappen:

 • Op zoek naar de juiste deur van de juiste persoon binnen de overheid
 • Grip krijgen op het systeem dat leeft tussen beleid en uitvoering

Resultaat

 • Dit is de juiste overheid + match op Waarde / Behoefte

#3 AANBOD

defineren van het aanbod

De coalitie van meerwaarde defineert samen de situatie, de perspectieven, de mogelijke meerwaarde en de obstakels waar de de overheid in kan helpen.

SAMEN schrijven over meerwaarde

Nu de partijen weten naar welke overheid ze zichzelf naar richten,moeten ze de gezamenlijke meerwaarde defineren. Ze moeten het systeem van de situatie eerst zelf begrijpen om vervolgens de uitvraag te formuleren en de rol daarin gewenst is door de overheid. Een vergezicht in combinatie met een studie naar korte termijn effecten en lange termijn impact op de maatschappelijke omgeving. Wat zijn de obstakels en uitdagingen die ze tegen komen?

Hier beschrijven wij samen de vraag aan de overheid.

Dit is de ‘overheidsconsultatie

De stappen:

 • Schrijven van een 'Position Paper' = Overheidsconsultatie
 • Samen het grondwerk leggen
 • Leren samen werken met de overheid

Resultaat

 • Position Paper = Aanbod
 • Wat gaan we aanbieden?
 • Bewijs van Meerwaarde
 • Duidelijke uitvraag aan de Overheid
 • Welke ‘toon’ moeten we daarbij gebruiken?
 • Hoe bieden we het PositieSchrift aan?

#4 GESPREK

Bespreken van het aanbod

Waar liggen de mogelijkheden waar we elkaar kunnen versterken / aanvullen?

Welke instrumenten voegen we nu samen? Welke kansen ontstaan bij deze combinatie? Voor dit project, maar ook voor het groeiend instrumentarium van de Overheidsconsultatie.

MEERWAARDE BESPREKEN

Het aanbod van het unieke meerwaarde propositie is gestuurd naar de juiste  overheid. Deze heeft de tijd gehad om het aanbod te lezen en zichzelf voor te bereiden op dit gesprek.  In voorbereidingen zal moeten worden samen gewerkt om de voorwaarden rondom gezamenlijk succes en maatschappelijke meerwaarde zo goed mogelijk vorm te geven. 

De stappen:

 • Sturen van het aanbod
 • Gesprek + agenda plannen
 • Overheid ruimte geven om te reageren.
 • waar zijn we het eens / oneens?

Resultaat

 • Samenkomen binnen de voorwaarden van de overheidsconsultatie
 • Samenkomen van lokale context en publieke belangen

#5 REFLECTIE

Reflectie & aanscherpen van het aanbod

Na het gesprek tussen de initiatiefnemers en de juiste overheid ontstaat er een ruimte waarin alle partijen kunnen bijdragen aan het aanscherpen en aanpassen van het aanbod, zodat alle partijen tevreden kunnen starten.

Basis voor samenwerken

Wat gebeurt er door wie na het gesprek?


Welke stappen moeten worden ondernomen om de overheidsconsulatie om te zetten tot een Uniek project waarin de coalitie van initatief nemers samen met de overheid een langdurige samenwerking aangaan om samen maatschappelijke meerwaarde te blijven creeren.

De stappen:

 • Aanbod Aanpassingen & aanscherping voor vervolgstappen
 • Moment van samen commiteren aan project

Resultaat

 • Aangescherpt aanbod
 • Rollenverdeling Coalitie en Overheid
 • Aanwijzen wie het project gaat trekken
 • Tijdlijn opzet voor project
 • Financiele gerekening project

#6 PERSPECTIEF

beeld bij vervolgstappen

Het werk richting de laatste gate gaat vooral over het plannen en uitwerken van de project details door degene die het project gaat trekken

Het handelings-perspectief

Na het aanscherpen van het aanbod, komt er een periode van scopen, plannen en ontwerpen. Na het tekenen van een intentie verklaring door alle partijen, kan er momentum worden gemaakt door te verbinden met de lokale omgeving.

De stappen:

 • Financiering
 • Meer jaren plan
 • Project planning
 • Commitment / Intentie verklaring

Resultaat

 • Stappen 1,2 & 3
 • Stappen 4,5 & 6
 • Uitkomst meerwaarde creatie project. Wat is de meerwaarde en hoe ziet succes eruit over XX jaar?

MEERWAARDECREATIE

OVERHEIDSCONSULTATIE